Triodul Explicat, Mistagogia Timpului Liturgic. Makarios Simonopetritul | Deisis

lei0,00

Postul Mare este acel timp privilegiat din cursul anului bisericesc când pregătirea pentru participarea credincioșilor la drama Patimii și lumina Învierii din Săptămâna Mare ia forma unei anticipări ascetice a Paștelui. Pe parcursul a patruzeci de zile de post, priveghere și rugăciune stăruitoare aceștia lucrează cu smerenie în ei înșiși la curățirea și restaurarea firii întinate și risipite de păcat. Întreg acest efort spiritual al Postului Mare e jalonat și însoțit în Ortodoxie de cultul Bisericii cuprins în Triod, una din cele mai profunde și zguduitoare cărți.
Monument unic al Bisericii răsăritene, sinteză a liturgicii și asceticii ortodoxe, asimilare practică a teologiei Părinților și reflex al experienței spiritualității monahale, Triodul îl inițiază concret pe credinciosul ortodox în imitarea lui Iisus Hristos, invitându-l la actualizarea mistagogică a Botezului său aflat în inima tainei Paștelui. Crucea și Învierea lui Iisus Hristos devin astfel experiență concretă în cultul și în spiritualitatea Bisericii, ajung taina mântuitoare a răstignirii și învierii noastre.
Deși este o adevărată enciclopedie cultică și spirituală a Ortodoxiei, din nefericire Triodul e puțin cunoscut și înțeles astăzi. Ca mare parte din valorile Ortodoxiei, el este încă o comoară insuficient valorificată.

Triodul explicat al părintelui ieromonah Makarios Simonopetritul oferă în sfârșit o amplă lectură teologică și liturgică acestui monument, prezentându-l și interpretându-l dintr-o perspectivă mistagogică, profund duhovnicească. Analizele fine și precise ale părintelui Makarios evidențiază împletirea unică între teologie și cult, imnografie și tipic, între postul sufletului și postul trupului. Trecând în revistă elementele cotidiene și principalele etape ale cursei duhovnicești a Postului Mare marcate de duminicile lui speciale, în al căror centru se înalță Crucea de viață făcătoare, ele se încheie cu o profundă meditație asupra timpului liturgic și funcției sale mistagogice în cultul ortodox.
Jalon important al unui itinerar spiritual personal care avea să-l conducă pe autor la inițierea în Ortodoxie și monahism la Sfântul Munte, cartea părintelui Makarios e un ghid indispensabil pentru toți cei ce doresc să aibă o viziune precisă asupra celui mai impresionant și complex monument al spiritualității liturgice ortodoxe: Triodul.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Triodul Explicat, Mistagogia Timpului Liturgic. Makarios Simonopetritul | Deisis”
Shopping Cart